Bureaucratie

Op deze pagina kun je alle stukken van vergaderingen, functieprofielen, notulen, brieven en dergelijke vinden, gesorteerd per bestuursjaar. ALV’s die een bestuursjaar beëindigen vallen onder het bestuursjaar dat ze beëindigen. Alles daarna valt onder het nieuwe bestuursjaar.

Bestuursjaar 2017-2018
Bestuursjaar 2016-2017

Voor vragen en opmerkingen:

Jonge Socialisten in de PvdA