Privacy first!

Privacy is niet alleen gewenst, het is ook noodzakelijk was het pleidooi afgelopen september in de Volkskrant. Toch wordt het onderwerp vaak geassocieerd met ICT nerds of grijze oude mannen. Niet echt interessant dus zou je denken. Toch waagde de afdeling Zwolle van de Jonge Socialisten de gok en organiseerde een politiek café over (online) privacy. Met als centrale vraag hoe het is gesteld met de privacy in Nederland.

Privacy dus. Maar wat is het? En hoe heeft het effect op onze dagelijks leven? Om ons hier meer in te kunnen verdiepen waren er twee experts uitgenodigd om ons meer te kunnen vertellen over privacy. Als eerste was Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug uitgenodigd. Sinds 2012 zit zij in de Kamer en maakt zich, als een van de weinige ICT deskundigen, hard voor de belangen van iedereen online. De tweede gast was Anthony van der Meer. Hij is afgestudeerd aan de filmacademie met zijn documentaire ‘Find My Phone’.

De documentaire van Anthony van der Meer is ontstaan uit nieuwsgierigheid nadat zijn telefoon een keer gestolen is. Wat gebeurt er met een gestolen telefoon? Hoe makkelijk is het namelijk om je telefoon terug te vinden als deze gestolen is? Om dit uit te vinden installeerde hij een geïnfecteerde app op zijn telefoon, zodat hij vanaf afstand nog steeds controle had over zijn telefoon. Het is verbazingwekkend hoe makkelijk dit virus kan worden gebruikt (dus ook door criminelen of de overheid) en hoe veel je van iemand te weten komt. Via foto’s, locaties via Google Maps of geluidsopnames kun je iemand gemakkelijk volgen en dus goed leren kennen, ook de dingen die je liever niet deelt. Criminelen gebruiken dit maar al te graag voor bijvoorbeeld afpersing. Gedurende een aantal weken kreeg Anthony een goed beeld van de dief totdat zijn telefoon uit ging en niet meer te volgen was.

Niet alleen personen kunnen gemakkelijk inbreuk maken op je privacy, ook de overheid of private organisaties kunnen dit. De overheid heeft de reflex om veel data te verzamelen, en dit lang op te slaan aldus Astrid. Ze pleit daarom al sinds 2012 voor een transparante dataopslag van de overheid. De data kan gaan over leven of dood. Toch is het ook belangrijk dat iedereen zijn persoonlijke vrijheden kan blijven uitoefenen. Kijk naar de decreten die president Trump de afgelopen weken heeft ingevoerd. Data die verzameld wordt op Amerikaans gebied is nu van de overheid. Op hetzelfde moment is er een inreisverbod ingesteld voor een aantal landen, zelfs voor migranten met legale papieren. Het een valt makkelijk met het ander te verbinden. Dit zou zonder de juiste regelgeving ook in Nederland kunnen gebeuren, en moet ten alle tijde worden tegen gegaan.

 

Google weet precies mijn route van afgelopen dinsdag uit te stippelen.

Als tweede zijn er bijvoorbeeld zorgverzekeraars, die maar al te graag meer data willen verzamelen over jou. Zogenaamd om jouw onschuld te bewijzen bij ongevallen, maar ondertussen vooral zelf niet willen uitkeren. Er staan misschien korting van de verzekering tegenover, moet dit goed geregeld worden vind Astrid. Anders worden de lasten onevenredig verdeeld bij het deel van de bevolking dat het al zwaar heeft.

Als kan niet alleen de overheid het bij jou, ook kunnen hackers dit bij de overheid zoals bijvoorbeeld in Amerika is gebeurd door de Russen. En dat terwijl er veel gevoelige informatie van jou bekend is bij de overheid. Waarom kunnen banken data wel goed beschermen en kan de overheid dit nog niet? Er is een commissie die schokkende constateringen heeft gedaan, maar uiteindelijk is het vandaag nog steeds niet goed geregeld. Dit moet beter!

Privacy is een noodzakelijk goed, waarvan je past beseft dat je het nodig hebt als je het niet meer hebt. Daarom is het goed dat de Tweede Kamer ervoor waakt dat de privacy gehandhaafd blijft. Des te opvallender dat er na de verkiezingen geen (!) kamerlid met ICT achtergrond gekozen kan worden. En de telefoon van Anthony? Die zwerft nu door Oost Europa, en wordt passief gevolgd voor een nieuwe documentaire. Wordt dus vervolgd…

Dit is een verslag van politieke activiteit in de regio, geschreven door een lid van onze afdeling.

Anthony's documentaire

Categorieën: Verslagen

Jonge Socialisten in de PvdA